VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

Aktuální informace

Akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (vystupující pod obchodní značkou Vodakva) vznikla po privatizaci státního podniku 1. 1. 1994. Její tradice však sahá až do roku 1882, kdy byl založen první karlovarský městský vodárenský podnik. Vodakva od svého založení značně rozšířila působnost v regionu.

Vodovodní a kanalizační služby 

Dnes zajišťuje na základě smlouvy provozování, údržbu a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací a dalších zařízení souvisejících s výrobou a dodávkou pitné vody a odváděním i čištěním odpadních vod pro stovku měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, z nichž většina jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Další služby

Vedle této hlavní činnosti Vodakva zajišťuje pro zákazníky další služby, jako je projektování a výstavba vodohospodářských zařízení, laboratorní rozbory pitných i odpadních vod, včetně bazénové vody, inspekce a rekonstrukce vodovodních přípojek, čištění, kamerové revize a opravy kanalizačních přípojek atp.

Oznámení

Videogalerie