Nejčastější dotazy

Drobečková navigace

Nová Přípojka

Stavím nový dům, co potřebuji ke zřízení nové vodovodní/kanalizační přípojky? Kolik to bude stát?

Při zřizování nové vodovodní nebo kanalizační přípojky je třeba nejdříve ověřit možnosti napojení na síť, s tím se obraťte na technický útvar Vodakvy, kde Vám zakreslí vodovodní a kanalizační sítě (pokud jsou ve správě Vodakvy) a určí místo možného připojení na řad či stoku. Poté je třeba nechat si vypracovat projekt, splňující příslušné technické normy, od projektové organizace s oprávněním. Kompletní projektovou dokumentaci pak předložte technickému úseku k vyjádření, kterým se odsouhlasí technické řešení a stanoví se podmínky pro realizaci. Vyjádření obsahuje i kontakty na příslušná provozní střediska. Samotnou výstavbu přípojky lze objednat u příslušného provozního střediska Vodakvy (podle místa výstavby) nebo u kanalizačního provozu či u jakékoli autorizované stavební společnosti, při dodržení technických podmínek vyjádření.

Může mi vybudovat vodovodní a kanalizační přípojku jiná firma než vaše a za jakých podmínek?

Stavbu vodovodní nebo kanalizační přípojky může provést jiná autorizovaná stavební společnost, musí být ovšem dodrženy všechny technické podmínky uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci, které vydá před zahájením stavby technický útvar Vodakvy. V případě, že stavbu provádí jiná stavební firma, je nutné informovat příslušné provozní středisko, které povinně dohlíží na realizaci samostatné přípojky (trasa, uložení, obsyp, materiál). Napojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci musí provádět pracovníci příslušného provozního střediska, stejně jako osazení vodoměru.

Co budu platit v případě, že si u Vás objednám výměnu nebo rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky?

Vlastnictví vodovodní nebo kanalizační přípojky řeší zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Přípojka je majetkem vlastníka nemovitosti, ten také při její výměně či rekonstrukci hradí celou stavbu i s napojením na veřejný vodovod či kanalizaci, tzn. veškeré náklady se stavbou spojené, jako materiál, práce, doprava apod.