Vodné a stočné 2024

Drobečková navigace

Podrobný ceník sazeb vodného a stočného na rok 2024 je k dispozici zde. 

V roce 2024 se na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší vodné a stočné bez DPH v průměru o 3%. Toto navýšení schválili zástupci sto pěti členských obcí sdružení na valné hromadě, konané 1. prosince 2023. Od ledna 2024 se zvedá sazba daně z přidané hodnoty u vodného a stočného z 10% na 12%, celková cena včetně DPH tak stoupne o 5%,“ uvedl Alexandr Žák, předseda sdružení obcí.

Cena vody se skládá ze dvou částí. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, druhou pak paušální poplatek stanovený pro celou napojenou nemovitost podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2024 celkem 97,26 Kč včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 2 500 Kč za rok.

„Na zvýšení vodného a stočného v roce 2024 má významný vliv především předpokládaný nárůst nákladů na energie. Nad úroveň inflace se také zdražují poplatky za nákup surové vody, které hradíme státu za odběr vody z povrchových zdrojů. V roce 2024 musíme počítat i s nárůstem mzdových nákladů a s mírným navýšením cen materiálů a ostatních služeb. Naše průměrná cena ve výši 110 Kč za kubík vody (včetně DPH) však nadále zůstane nejen pod celorepublikovým průměrem, ale také hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny,“ doplnil Alexandr Žák.

„V letošním roce si naše sdružení připomíná 30 let od svého založení. Za tuto dobu se členským obcím, jejichž počet se mezitím téměř ztrojnásobil, podařilo společnými silami vybudovat rozsáhlou síť vodovodních systémů, které dnes spolehlivě zásobují kvalitní pitnou vodou téměř 200 000 obyvatel na Karlovarsku, Sokolovsku, Tachovsku, Chomutovsku i Rakovnicku. Stejně tak jsme dokázali postupně vystavět nové kanalizační sítě zakončené centrálními čistírnami vybavenými nejmodernější technologií, na něž je dnes napojeno přes 95% obyvatel. Naše regiony se tak řadí mezi nejlépe vybavené vodovody a kanalizacemi. Zdroje na investice přitom získáváme nejen z vodného a stočného, ale i z dalších příjmů našeho provozovatele (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary), jehož jsme dominantním vlastníkem a s nímž úzce spolupracujeme při rozvoji vodohospodářské infrastruktury,“ připomněl.

„V roce 2023 jsme v Tachově dokončili výstavbu druhé regionální sušárny kalů, v Karlových Varech máme tuto moderní technologii, která umožní další zhodnocení čistírenských kalů, již od roku 2016. Dále rozvíjíme projekty na využití unikátní technologie ultrafiltrace, která je již dnes instalovaná na dvou velkých úpravnách. Také na příští rok připravujeme investice do rozvoje a obnovy veřejných vodovodů a kanalizací v našich členských obcích.  Realizace řady z nich však bude záviset na tom, zda se nám podaří získat dotační podporu. Chystáme například výstavbu záložního řadu, kterým se zdvojí hlavní přívod pitné vody do oblastního vodovodu Karlovarska. Máme připravené projekty na dostavbu chybějících sítí v různých částech měst a obcí (například K. Vary, Vejprty, Bečov, N. Hamry, H. Slavkov, Mezirolí, Halže, Stružná). Plánujeme také modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod i výstavbu nových kanalizačních systémů s využitím moderní tlakové kanalizace,“ uzavřel Alexandr Žák.