Kanalizační služby

Drobečková navigace

Telefonní kontakt pro vyvážení septiků, žump a domovních čistíren:

Provozní doba: Po- Pá 7:00 až 15:00

Pro oblast Karlovarska, Sokolovska, Vejprtska a Rakovnicka: 724 216 722 

Pro oblast Tachovska: 359 010 785

Telefonní kontakt pro ostatní kanalizační služby:

Provozní doba: Po- Pá 7:00 až 15:00

Pro oblast Karlovarska, Sokolovska, Vejprtska a Rakovnicka: 359 010 715

Pro oblast Tachovska: 359 010 765

Využijte poptávkové formuláře pro objednání kanalizačních služeb online!

Nabízené kanalizační služby:

Hydromechanizační práce:

 • čištění kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů všech profilů
 • čištění vnitřní kanalizace v průmyslových objektech a bytové zástavbě
 • čištění dešťové kanalizace a dešťových vpustí v komunikaci a pochozích plochách
 • vyvážení akumulačních prostorů biologických septiků, žump a domovních čistíren s uložením odpadu na ČOV K.Vary a ČOV Tachov
 • vyvážení akumulačních prostorů a usazovacích jímek s uložením odpadu na řízené skládce

Stavební práce:

 • stavební opravy a rekonstrukce kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů
 • stavební opravy a rekonstrukce dešťové kanalizace
 • stavební opravy biologických septiků, žump a malých domovních čistíren
 • stavební opravy a rekonstrukce vnitřních kanalizací v průmyslových a bytových objektech
 • odstraňování havárií na předmětných vodohospodářských zařízení

V oblasti investic:

 • výstavba nových kanalizačních přípojek a sběračů pro odpadní a dešťové vody
 • výstavba nových domovních čistíren odpadních vod, žump a čerpacích stanic, včetně výtlačných řadů.

V oblasti technicko-správní:

 • revize všech kanalizačních zařízení
 • zkoušky vodotěsnosti kanalizačních zařízení dle platných ČSN a EN
 • revize kanalizačních trub kamerou s vyhotovením videozáznamu a protokolu o provedené revizi
 • trasování a vytyčování kanalizačních sítí

Ceny za poskytované služby jsou k dispozici na příslušném provoze.