VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva se v rámci své činnosti věnuje také osvětovým a výchovným projektům pro děti a mládež, jejichž cílem je  naučit děti vnímat význam vody pro život člověka, vysvětlit cyklus vody v lidské společnosti a důležitost ochrany vodních zdrojů. Vedle vlastních projektů, jako je film pro děti O Vodičce, distribuovaný do základních škol v regionu, či pracovních listů k tématu vody, Vodkava spolupracuje na ekologicky zaměřených projektech s Krajskou knihovnou Karlovy Vary či přímo s jednotlivými školami. Až pět set dětí navštíví v rámci exkurzí každoročně největší provozované úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod. Studenti získávají praktické zkušenosti přímo z provozu, ať už v rámci praxí či při spolupráci na seminárních pracech. 

Oznámení