Faktura a platba

Drobečková navigace

Faktura

Vyúčtování vodného a stočného se provádí zúčtovací fakturou, vystavenou na základě odečtu skutečného stavu vodoměru, nebo pokud v objektu není měřidlo pomocí tzv. směrných čísel potřeby vody dle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. U většiny odběratelů se toto vyúčtování provádí dvakrát ročně, tedy v šestiměsíčních odečtových cyklech, u velkoodběratelů (průmyslových odběrných míst) pak jednou měsíčně. Fakturovanou částku hradí k datu splatnosti odběratel (majitel nemovitosti), se kterým má Vodakva uzavřenou smlouvu, případně plátce určený ve smlouvě. Další rozúčtování platby vodného a stočného např. na jednotlivé nájemníky je plně v kompetenci odběratele (majitele nemovitosti) a Vodakva ho neprovádí.

Pro mezidobí se stanovují zálohy, a to buď pololetní, určované většinou jako polovina půlroční spotřeby, nebo po dohodě s odběratelem měsíční, s předem stanovenou pevnou částkou platby. Tyto zálohy hradí odběratel podle rozpisu ve vyúčtovací faktuře.

Faktura za vodu elektronicky
Vodakva nabízí zákazníkům novou službu - zasílání faktury v elektronické podobě (e-mail s fakturou v PDF souboru). Máte-li zájem o zasílání faktur elektronicky, nahlašte prosím vaši e-mailovou adresu pomocí tohoto on-line formuláře.

Průvodce fakturou

Průvodce fakturou s vysvětlením jednotlivých položek v pdf

Informace k zálohám

Při šestiměsíční fakturaci se pro mezidobí stanovují dva druhy záloh:

Pololetní zálohy

Výše pololetní zálohy se vypočítává podle spotřeby z předchozího období (většinou jako polovina půlroční spotřeby). Rozpis záloh na další období spolu s pokyny pro platbu jsou vždy uvedeny na zúčtovací faktuře a odběratelé je hradí sami, samostatné zálohové faktury s předtištěnou složenkou nebo převodním příkazem se nezasílají.

Měsíční  zálohy

Měsíční zálohy se stanovují po dohodě s odběratelem, většinou na základě průměrné spotřeby z předchozího období, jejich výši si však může odběratel dle domluvy s Vodakvou sám upravit. Výhodou měsíčních záloh je, že se platba rozdělí na pravidelné menší částky.

Výše záloh na další období je vždy uvedena na vyúčtovací faktuře, spolu s údaji pro platbu a datem splatnosti.  Zálohy odběratelé hradí sami k datu splatnosti, pokud nemají dohodnutou platbu inkasem či pomocí SIPO, na základě údajů ve vyúčtovací faktuře. Doporučujeme proto zákazníkům, aby přednostně využívali platbu inkasem, která je i z hlediska výše poplatků nejvýhodnější. Také doporučujeme využít možnosti měsíčních záloh, které umožňují rozložit platbu do daleko menších částek než v případě záloh pololetních. Měsíční zálohy mohou být hrazeny v rámci SIPO.

Jak přejít na měsíční zálohy?

Měsíční zálohy a jejich výši lze dohodnout telefonicky na čísle příslušné referentky pro vaši obec uvedeném na vaší faktuře nebo o ně požádat písemně na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně osobně u referentky pro vaši obec. Při komunikaci prosím pro vaši správnou identifikaci uvádějte vaše jméno a číslo odběru, které najdete na faktuře.

Jak změnit výši měsíčních záloh?

Výši měsíčních záloh lze změnit opět telefonicky či osobně u příslušné referentky nebo jednoduše pomocí tohoto online formuláře.

Informace k platbám

Odběratelé nohou hradit faktury za vodné a stočné a pololetní i měsíční zálohy různými způsoby. Zákazníkům doporučujeme platbu inkasem, která je i z hlediska výše poplatků nejvýhodnější, nebo platbu prostřednictvím SIPO, které lze využít v případě, že má odběratel sjednané měsíční zálohy. 

Nezaplacení vyúčtovací faktury za vodné a stočné ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti může vést až k případnému přerušení dodávky pitné vody na náklady odběratele. Proto prosíme zákazníky, aby v případě problémů s úhradou faktury za vodné a stočné ihned kontaktovali příslušnou referentku. Po dohodě lze domluvit splátkový kalendář.

Bezhotovostní platba

  • inkaso
  • převodní příkaz
  • sdružené inkaso (SIPO) – při platbě formou měsíčních záloh

Hotovostní platba

  • poštovní poukázka typu A

Inkasní způsob platby je pro odběratele nejvýhodnější, i z hlediska výše poplatků. V případě, že se pro tento druh platby rozhodnete, je nutné dát ke svému účtu v bance svolení k inkasní platbě na účet akciové společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary č. 20001-1608341/0100.

V případě platby bankovním převodem jsou veškeré údaje, potřebné pro úhradu případného nedoplatku a záloh na další období (včetně variabilních symbolů), uvedeny na zúčtovací faktuře. Bankovní spojení pro platbu vodného a stočného je 20001-1608341/0100.

Pokud se rozhodnete pro formu úhrady vodného a stočného formou měsíčních záloh, lze pro platbu využít i sdružené inkaso - SIPO. V tomto případě stačí oznámit Vodakvě vaše spojové číslo, které je uvedeno na každém výpisu SIPO. Výši měsíčních záloh si můžete sjednat telefonicky u referentky pro vaši obec.

V případě hotovostní platby poštovní složenkou je předtištěná složenka rozesílána pouze pro úhradu případného nedoplatku jako příloha vyúčtovací faktury. Pro platbu záloh se poštovní poukázka nezasílá, odběratelé si ji vyplňují sami dle pokynů v zúčtovací faktuře. Bankovní spojení pro platbu vodného a stočného je opět 20001-1608341/0100

Přeplatky a nedoplatky

Pokud vznikne na vašem účtu přeplatek, bude vám v plné výši navrácen. V případě, že Vodakva zná vaše bankovní spojení, zašle vám jej přímo na váš bankovní účet, jinak bude přeplatek vrácen složenkou. Drobné nedoplatky a přeplatky jsou převáděny do záloh na další období.

Veškeré změny způsobu platby nám prosím nezapomeňte oznámit!

Změna platby

Jakoukoli změnu způsobu platby je třeba nejprve oznámit Vodakvě, a to několika způsoby: vyplněním tohoto online formuláře, telefonicky či osobně u příslušné referentky pro vaši obec. V případě inkasního způsobu platby či bankovního převodu je třeba nahlásit číslo vašeho bankovního účtu, v případě platby pomocí SIPO potom vaše spojové číslo SIPO, které je uvedeno na každém výpisu.

Číslo účtu akciové společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary pro platbu vodného stočného je 20001–1608341/0100.