VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Od roku 2011 je pro výpočet vodného a stočného na území provozovaném Vodakvou uplatňován cenový vzorec, který je součástí smlouvy o provozování, uzavřené mezi Vodakvou a vlastníkem vodohospodářské infrastruktury (Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech) a schválené Evropskou komisí. Cena vodného a stočného je navíc věcně usměrňovaná podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Sazby vodného a stočného schvaluje každoročně na svém zasedání valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Vodné a stočné je účtováno od roku 2002 ve dvousložkové formě, tedy ve formě pevné a pohyblivé složky. Pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, k ní se připočítá pevná složka, jejíž výše se určuje podle velikosti fakturačního vodoměru.

Oznámení