Projekt zvýšení zabezpečení karlovarského vodovodu

Drobečková navigace

Dne 3. ledna 2024 byla zahájena první etapa projektu, jehož cílem je zdvojit klíčové zásobní řady karlovarského vodovodního systému, zajistit náhradní zdroj vody a zvýšit zabezpečení dodávky pitné vody do města Karlovy Vary i dalších napojených obcí.

„Karlovarský vodovod zásobuje pitnou vodou více než 100 000 obyvatel. Vodu do něj dodává úpravna Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Již v minulosti jsme investovali do rekonstrukce a modernizace úpravny. Dnes je vybavena unikátní technologií ultrafiltrace (instalovanou v roce 2016), která zajistí spolehlivou výrobu pitné vody i v případě zhoršení kvality vody v nádrži. Abychom dále zvýšili zabezpečení tohoto  pro Karlovarský kraj zásadního vodovodního systému, připravili jsme rozsáhlý projekt, jehož realizace bude probíhat po etapách v následujících letech,“ uvedl Miroslav Vaněk, místopředseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které je investorem projektu. 

„V lednu letošního roku byla zahájena první etapa projektu. V rámci ní dojde ke zdvojení hlavního přivaděče pitné vody z úpravny vody Březová na Sokolský vrch. Tato trasa je zásadní pro dodávku vody do celého systému. Z vodojemů na Sokolském vrchu se zásobuje centrum Karlových Varů a jeho další části na pravém břehu Ohře. Přes Sokolský vrch se také voda dopravuje na levý břeh Ohře, do vodojemů ve Staré Roli a na Růžovém vrchu, odkud pak pokračuje do dalších měst a obcí (např. Nová Role, Ostrov, Chodov, Jáchymov atd.),“ vysvětlil Zdeněk Frček, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které poskytují sdružení technickou podporu při realizaci investic. 

„Dnes vede z úpravny Březová na Sokolský vrch pouze jeden přivaděč o průměru 800 mm a délce 3,5 km. Vedle původního potrubí se tedy položí nové o průměru 600 mm a vytvoří se tak stoprocentní rezerva pro případ mimořádné události. Zdvojení hlavního řadu také umožní provádět opravy či rekonstrukce bez omezení dodávky vody,“ doplnil Zdeněk Frček. 
„Výstavba nového přivaděče z úpravny Březová na Sokolský vrch by měla trvat přibližně dva roky. Předpokládané investiční náklady jsou 165 milionů Kč. Na projekt se sdružení podařilo získat dotační podporu z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 70 % nákladů,“ dodal Miroslav Vaněk.

V následujících letech by měl projekt pokračovat dalšími etapami. V rámci nich se postupně položí dva nové velké přivaděče ze Sokolského vrchu směrem do Tuhnic. Trasa přivaděčů bude obdobná, jeden povede k bývalé tuhnické vodárně, druhý bude pokračovat až na most kpt. Jaroše. Za ním se napojí na řad vybudovaný  již v předstihu v roce 2015, který vede do vodojemů ve Staré Roli. Tím se zdvojí hlavní přivaděč vody na levý břeh Ohře i do dalších napojených obcí a vytvoří se záložní trasa. Ta se bude moci případně využít i pro čerpání vody z Ohře na úpravnu Březová, pokud by došlo k problémům s nádrží Stanovice. Karlovarský vodovod tak bude mít k dispozici náhradní zdroj vody pro případ nouze. Realizace dalších etap projektu bude možná po zajištění spolufinancování z některých dotačních programů.

Hlavní přivaděč pitné vody z úpravny vody Březová na Sokolský vrch (1,3 km vede štolou), nové potrubí bude umístěno nad současným.

Situace k projektu - trasy potrubí v první etapě a v dalších etapách