Kontakty Vodakva

Drobečková navigace

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

obchodní značka: VODAKVA

Společnost je zapsaná s účinností od 1.1.1994 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 375

IČO: 49789228

Bankovní spojení: 1608341/0100 (číslo pro platbu vodného a stočného 20 001 - 1608 341/0100)

Sídlo: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

Centrální ústředna: 359 010 111

Kontaktní formulář: napište nám

Formulář pro zaslání faktury: zaslat dodavatelskou fakturu

Centrální dispečink - nepřetržitá služba 24 hodin denně

Hlášení havárií a poruch na veřejných vodovodech a kanalizacích, informace o kvalitě pitné vody a další informace v případě technických problémů s dodávkou pitné vody či odkanalizováním.

Zelená linka (24 hodin denně, bezplatné volání): 800 101 047

Sídlo dispečinku: Studentská 328/64, Karlovy Vary - Doubí, telefon 359 010 420

Nahlásit poruchu online

Centrální zákaznické oddělení Vodakvy

Centrální zákaznické služby pro celé provozované území - fakturace, smlouvy, reklamace, změny kontaktních údajů, způsobů platby, změny záloh, změna odběratele apod.

Telefon: 359 010 406

Využijte webové formuláře pro:

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 16:00  
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 16:00  
Čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00

Adresa: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí

Číslo účtu pro vodné a stočné: 20 001 - 1608 341/0100.

Poznámka: Veškeré záležitosti týkající se fakturace, smluv, reklamací apod. můžete vyřídit i na příslušném provozním středisku u referentky odbytu, která má na starost vaši obec - viz další kontakty podle obce.

Ostatní služby

Pro objednání ostatních služeb (vodovodní, kanalizační, laboratorní...) využijte poptávkové formuláře, které se zasílají na příslušné pracoviště. Vodakva má 22 specializovaných provozů, rozmístěných po celém provozovaném území. Kontakty na pracoviště, která přísluší vaší obci, a další informace o vodě ve vaší obci, najdete zde.