Vyjadřování

Drobečková navigace

Vyjádření k existenci sítí

Pomocí tohoto formuláře můžete zažádat o zákres vodovodních a kanalizačních sítí ve správě Vodakvy. Tento zákres však nenahrazuje vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení (viz formulář níže).

formulář žádosti o zákres sítí

Vyjádření k projektové dokumentaci

Prostřednictvím následujícího formuláře můžete požádat o vyjádření k projektové dokumentaci za účelem stavebního povolení, územního rozhodnutí, studie, územního plánu apod.

formulář vyjádření k projektové dokumentaci