Hlášení poruch

Drobečková navigace

Tento formulář použijte pro nahlášení poruchy nebo havárie vodovodu či kanalizace, problémů s kvalitou vody, tlakem apod. Poruchy či havárie můžete hlásit i telefonicky na tel. čísle 800 101 047 (bezplatné volání). Aktuální přehled přerušení dodávky vody najdete zde...

Místo poruchy
Popis problému