Základní údaje

Drobečková navigace

základní údaje technické ukazatele

Datum zápisu:

1. ledna 1994
Spisová značka: B 375 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní jméno společnosti: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Sídlo společnosti: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Datová schránka: kwtgxs4
Identifikační číslo: 49 78 92 28
Právní forma: akciová společnost
Bankovní ústav: Komerční banka Karlovy Vary
Bankovní spojení: 1608 341 / 0100
Základní kapitál: 123 486 000 Kč
Akcie:

123 486 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Počet zaměstnanců: 580
Předmět podnikání:

vodoinstalatérství, projektová činnost ve výstavbě, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, výroba elektřiny, nájem a podnájem bytů a nebytových prostor

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2023

Počet zásobovaných obyvatel 192 521
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 183 079
Délka řadů v km
- vodovodních 1680
- kanalizačních 868
Počet odběrných míst 35 807
Počet úpraven pitné vody 26
Počet čistíren odpadních vod 88
Počet vodojemů 196
Počet čerpacích stanic pitné vody 146
Počet čerpacích stanic odpadních vod 156
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 12 581
voda převzatá 32
voda předaná 1 930
Voda dodaná 8 883
z toho domácnostem 5 628
z toho ostatním odběratelům 3 255
Voda odkanalizovaná 8 928
z toho domácností 5 113
z toho ostatních odběratelů 3 814