Základní údaje

Drobečková navigace

Datum zápisu: 1. ledna 1994
Spisová značka: B 375 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní jméno společnosti: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Sídlo společnosti: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Identifikační číslo: 49 78 92 28
Právní forma: akciová společnost
Bankovní ústav: Komerční banka Karlovy Vary
Bankovní spojení: 1608 341 / 0100
Základní kapitál: 123 486 000 Kč
Akcie:

123 486 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Počet zaměstnanců: 580
Předmět podnikání:

vodoinstalatérství, projektová činnost ve výstavbě, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, výroba elektřiny, nájem a podnájem bytů a nebytových prostor

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2022

Počet zásobovaných obyvatel 191 408
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 182 102
Délka řadů v km
- vodovodních 1643
- kanalizačních 842
Počet odběrných míst 35 152
Počet úpraven pitné vody 26
Počet čistíren odpadních vod 84
Počet vodojemů 196
Počet čerpacích stanic pitné vody 144
Počet čerpacích stanic odpadních vod 155
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 12 549
voda převzatá 29
voda předaná 1 908
Voda dodaná 8 836
z toho domácnostem 5 669
z toho ostatním odběratelům 3 167
Voda odkanalizovaná 8 828
z toho domácností 5 146
z toho ostatních odběratelů 3 681