Změna účtu / odběratele

Drobečková navigace

Změna odběratele

Změnu odběratele při prodeji či nákupu nemovitosti lze provést osobně u příslušné referentky nebo vyplněním tohoto online formuláře. Na základě pokynů uvedených v tomto formuláři bude provedeno finální vyúčtování původnímu majiteli a po jeho uhrazení bude novému odběrateli zaslána smlouva o dodávce pitné vody, resp. odkanalizování, a další formuláře - Evidenční list a Požadavek vlastníka na způsob platby. Smlouva se vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který je k dispozici odběrateli, formuláře je třeba zaslat podepsané zpět. Vodakva nepožaduje žádné další doklady pro ověření totožnosti, vlastnictví či jiného vztahu k nemovitosti napojené na vodovod či kanalizaci, vlastnictví nemovitosti však může ověřovat v katastru nemovitostí.

Odběratelem se rozumí majitel celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit Vodakvě!

V případě přihlašování nového odběrného místa (novostavby) se obraťte na příslušné středisko, kde vyplníte objednávku na osazení vodoměru a obdržíte pokyny k dalšímu postupu.

Změny v zákaznickém účtu

Pomocí těchto formulářů lze elektronicky požádat o změny ve vašem zákaznickém účtu (změna kontaktních či fakturačních údajů, výše měsíčních záloh, způsobu platby či zasílání faktur). Ve formuláři prosím vždy vyplňte všechna požadovaná políčka (označená hvězdičkou). Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte na uvedenou adresu potvrzující e-mail.

Změna údajů v zákaznickém účtu
Změna výše měsíčních záloh
Změna způsobu platby
Žádost o zasílání faktur elektronicky