Nejčastější dotazy

Drobečková navigace

Poruchy a havárie

Kam mám nahlásit případnou havárii vodovodního nebo kanalizačního řadu?

V případě havárie na veřejném vodovodu nebo kanalizaci, při problémech s tlakem či kvalitou pitné vody volejte centrální dispečink Vodakvy na bezplatném telefonním čísle 800 101 047, kde je nepřetržitá služba 24 hodin denně.

Pokud je porucha na vnitřním rozvodu v objektu, obraťte se na instalatérskou firmu. 

Co mám dělat, když mám poruchu na vnitřním rozvodu vody nebo na vnitřní kanalizaci v domě?

Pokud máte poruchu na vnitřním rozvodu vody nebo na vnitřní kanalizaci v domě, obraťte se prosím na jakoukoli odbornou instalatérskou firmu. Vodakva nezajišťuje opravy na vnitřních rozvodech v domě. 

Co budu platit případě, že mám poruchu na vodovodní přípojce?

Vodakva hradí opravy té části přípojky, která je umístěna na veřejném prostranství, náklady na opravy ostatních částí přípojky, tzn. materiál, práce, dopravu apod., hradí vlastník připojené nemovitosti.

Jak je to s náhradním zásobováním v případě havárií na vodovodním řadu?

V případech náhlého omezení či přerušení dodávky pitné vody, vzniklých především z důvodů havárie na vodovodním potrubí, případně přerušením dodávky elektrické energie do čerpacích stanic, se pracovníci Vodakvy snaží závadu co nejrychleji odstranit tak, aby dodávka vody byla co nejrychleji obnovena. Náhradní zásobování zajišťuje společnost v mezích technických podmínek a možností v daném území, podle závažnosti a doby trvání havárie (přerušení dodávky vody) a podle počtu dotčených odběratelů.

Co mám dělat, když špatně odtéká kanalizace, resp. se splašky vrací domu?

V případě, že Vám špatně odtékají splašky, zjistěte si, zda není ucpaný vnitřní kanalizační rozvod. Pokud je v pořádku, pak se obraťte na příslušné kanalizační středisko, jehož pracovníci následně posoudí technický stav kanalizační přípojky a navrhnou možná technická řešení, případně zajistí nápravu.