Provozované území

Drobečková navigace

V současnosti provozuje Vodakva 104 měst a obcí v rámci provozní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, což představuje území o rozloze cca 3000 km2, 190 tisíc zásobovaných obyvatel a vodárenský majetek sdružení za 7 mld. Kč. Kromě toho provozuje Vodakva v rámci individuálních provozních smluv šest obcí mimo Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a 22 lokalit ve vlastnictví jiných subjektů. Celkem se společnost stará o 1643 km vodovodů a 842 km kanalizací, dále o 26 úpraven pitné vody, 84 čistíren odpadních vod, 196 vodojemů, 144 čerpacích stanic pitné vody a 155 čerpacích stanic odpadních vod.

Mapa provozovaného území

Na mapě jsou zakresleny všechny obce provozované Vodakvou. Černě jsou označeny provozované obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, šedě jednotlivé části obcí, červeně obce provozované na individuální smlouvu, které nejsou členy sdružení. Dále jsou na mapě zakresleny trasy hlavních skupinových vodovodů (Oblastní vodovod Karlovarska, Skupinový vodovod Tachov – Bor - Planá, Skupinový vodovod Žlutice - Toužim a Skupinový vodovod Stříbro), včetně zdrojů pitné vody (úpraven). Pokud je v obcích provozovaná kanalizace, je obec označena hnědým polokruhem. Mapa je barevně rozlišena podle příslušných provozních středisek vodovodů, pod které jednotlivé oblasti spadají.

 

Vývoj území

Rozšiřování územní působnosti Vodakvy probíhalo v několika vlnách

původní územní působnost

40 provozovaných měst a obcí, 111 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 1 340 mil. Kč

2000 první vlna rozšiřování

48 měst a obcí, 121 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 2 177 mil. Kč

2002 druhá vlna rozšiřování

70 měst a obcí + 1 dobrovolný svazek obcí, 162 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 3 143 mil. Kč

2004 třetí vlna rozšiřování

81 měst a obcí + 2 dobrovolné svazky obcí, 179 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 3 893 mil. Kč

Mapa podle vývoje územní působnosti

Vývoj karlovarského vodovodního systému

Voda pro Karlovy Vary

V následující publikaci najdete popis vývoje karlovarského vodovodního systému a Oblastního vodovodu Karlovarska od 19. století dodnes. Publikace je  v tištěné formě k dispozici v sídle Vodakvy v K. Varech - Doubí.