VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

V současnosti provozuje Vodakva 104 měst a obcí v rámci provozní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, což představuje území o rozloze cca 3000 km2, 190 tisíc zásobovaných obyvatel a vodárenský majetek sdružení za 7 mld. Kč. Kromě toho provozuje Vodakva v rámci individuálních provozních smluv šest obcí mimo Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a 22 lokalit ve vlastnictví jiných subjektů. Celkem se společnost stará o 1643 km vodovodů a 842 km kanalizací, dále o 26 úpraven pitné vody, 84 čistíren odpadních vod, 196 vodojemů, 144 čerpacích stanic pitné vody a 155 čerpacích stanic odpadních vod.

Oznámení