VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva dodává pitnou vodu v takovém množství a tlaku, které odpovídají technickým parametrům zařízení a požadavkům odběratele. Někdy však dochází k náhlému omezení či přerušení dodávky, a to především z důvodů poruch na vodovodním potrubí, případně přerušením dodávky elektrické energie do čerpacích stanic. V takových případech se pracovníci Vodakvy snaží závadu co nejrychleji odstranit tak, aby dodávka vody byla co nejplynulejší. V případě, že oprava trvá déle než 6 hodin (či 8 hodin při havárii), zajistí naše společnost náhradní zásobování, většinou pomocí cisteren, a to co nejblíže odběrateli (dle možností).

Dodávka vody může být přerušena i v případě plánovaných oprav či udržovacích a revizních prací. Tyto práce jsou nezbytné k udržování rozvodných sítí. O plánovaných pracích a jejich délce jsou zákazníci informováni v dostatečném předstihu. Pokud budete mít k průběhu a délce prací dotazy, rádi vám je zodpoví na příslušném vodovodním středisku.

V případě problémů s dodávkou pitné vody nebo s odkanalizováním či s únikem vody z veřejného rozvodu kontaktujte prosím centrální dispečink 24 hodin denně (hlášení poruch).

Vodakva neodpovídá za stav vnitřních rozvodů v objektu. V případě poruchy na těchto zařízeních se obraťte na instalatérskou firmu.

Oznámení