Laboratorní rozbory

Drobečková navigace

Laboratoř Březová je centrální laboratoří společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. Provádí fyzikálně-chemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitných, povrchových a odpadních vod a vod ke koupání. Hlavní činností laboratoře je zajištění provozních kontrol kvality pitné vody při její výrobě, čerpání z podzemních zdrojů a při distribuci celou vodovodní sítí až ke spotřebiteli. V oblasti odpadních vod pak zajišťuje kontroly účinnosti technologických procesů při čištění odpadních vod a potvrzuje kvalitu vyčištěných vod vypouštěných do recipientů. Laboratoř má zavedený systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, který je pravidelně prověřován Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.

Osvědčení o akreditaci laboratoře | Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Nabízené služby

Pro externí zákazníky nabízí laboratoř na základě písemné objednávky služby v rozsahu:

Pitné, surové (podzemní, povrchové) a minerální vody

 • odběry a rozbory  pitné vody dle vyhlášky Vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění
 • odběry a rozbory vzorků podzemní vody k individuálnímu zásobování (studny, vrty)
 • odběry a rozbory teplé vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění
 • odběry a rozbory minerální vody dle Vyhlášky č. 423/2001 Sb. v platném znění
 • odběry a rozbory vzorků surové vody pro výrobu pitné vody  (podzemní i povrchové zdroje)
 • stanovení agresivity vody na beton

Bazénové vody

 • odběry a rozbory vody ke koupání dle Vyhlášky č. 238/2011 Sb. v platném znění

Odpadní vody

 • odběry a rozbory všech typů odpadních vod v souladu s platnými právními požadavky
 • rozbory vzorků recipientů
 • biologické rozbory aktivovaného kalu

Laboratoř je díky svým smluvním partnerům / dodavatelům  dále schopná zajistit široké spektrum analýz v různých matricích, které nemá ve svém rozsahu akreditace.
Jedná se např. o analýzy těžkých kovů, polyaromatických látek, pesticidních látek a jejich metabolitů , halogenoctových kyselin, per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin, bisfenolů, alkylfenolů, hormonů, léčiv, somatických kolifágů, radiologických parametrů atd. ve vzorcích různých kapalných i pevných matric (různé typy vod, kaly, odpady…)

Informace o cenách jednotlivých služeb poskytuje laboratoř na požádání.

Kontakty pro objednávky a dotazy:

Laboratoř Březová, Jungmannova stezka 2028, 360 01 Karlovy Vary

Provozní doba: PO - PÁ 7:00 - 15:00

Telefony:

 • příjem vzorků/fakturace: 722 990 370, 359 010 860
 • odběry vzorků: 725 958 955
 • vedoucí laboratoře: 606 651 224

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Formuláře

K zakázce je nutno kromě objednávky (Objednávka rozboru s odběrem nebo Objednávka rozboru bez odběru) vyplnit ke každému odebranému vzorku (1 místo odběru = 1 sada vzorkovnic dle rozsahu = 1 záznam o odběru):

Odběry a předání vzorků:

V případě, že vzorek odebírá zadavatel sám, laboratoř neručí za správnost odběru! V laboratoři v takovém případě též nelze dodatečně stanovit parametry, jejichž analýza je vázána na místo odběru – teplotu a volný chlór, rozpuštěný kyslík.

Vzorky pitných vod se odebírají výhradně do speciálně upravených vzorkovnic, které jsou k dispozici přímo v laboratoři (PO - PÁ 07:00 – 15:00).

Pro oblast Tachovska a Stříbrska jsou tyto vzorkovnice k dispozici pouze po předchozí telefonické domluvě - volejte PO – PÁ 7:00 – 15:00 tel. číslo 721 962 866 nebo 725 515 235 - v provozní budově Vodakvy ve Stříbře, Sokolská 958.

Vzorky odpadních vod lze odebrat do vyzvednutých vzorkovnic, případně do řádně vymyté plastové lahve výhradně však od neochucené balené vody o objemu 2 litry.

Použití nevhodné vzorkovnice může vést k ovlivnění vzorku a získání nesprávných výsledků. Odběr vzorku do nesprávné vzorkovnice může vést u některých požadovaných analýz i k odmítnutí přijetí vzorku do laboratoře k dalšímu zpracování.

VVšechny vzorkovnice určené k předání do laboratoře vhodně označte – nejlépe konkrétním místem odběru, které je uvedeno i v příslušném Záznamu o odběru.

Bližší informace k odběru vzorků najdete v níže uvedených pokynech pro odběr:

Předání vzorků ke zpracování

Odebrané vzorky je třeba předat ke zpracování co nejdříve, nejpozději však do 12 hodin od odběru! Pokud nelze odebraný vzorek dopravit k předání ihned po odběru, musí být do doby transportu skladován v temnu v chladničce při teplotě cca 2 – 5 °C.

Provozní doby míst pro příjem vzorků

Vzorkovnice se vydávají a vzorky se přijímají v laboratoři na úpravně vody Březová nebo po domluvě v provozní budově ve Stříbře. 

Vzorky pitných vod

  Laboratoř Březová
Provoz vodovodů Stříbro
  Jungmannova stezka 2028, Karlovy Vary
Sokolská 958, Stříbro
PO - ÚT 7:00 - 14:30

pouze po dohodě na tel. čísle

721 962 866 nebo 725 515 235*

STŘ 7:00 - 10:00 ---

*Volejte v pracovní době PO – PÁ 7:00 – 15:00 

Vzorky odpadních vod

  Laboratoř Březová Provoz vodovodů Stříbro
  Jungmannova stezka 2028, Karlovy Vary Sokolská 958, Stříbro
PO - ČT 7:00 - 14:30

pouze po dohodě na tel. čísle

721 962 866 nebo 725 515 235*

7:00 - 10:00 ---

 *Volejte v pracovní době PO – PÁ 7:00 – 15:00