Změna způsobu platby

Drobečková navigace

(číslo je uvedeno na každé faktuře za vodné a stočné)
(adresa odběrného místa)
(adresa odběrného místa)
(adresa odběrného místa)
(při výběru platby inkasem/převodním příkazem)
(při výběru položky SIPO)