Přihlášení / odhlášení odběratele

Drobečková navigace

Prostřednictvím následujícího formuláře můžete požádat o přehlášení odběratele při změně majitele zásobované nemovitosti, tedy odhlásit původního odběratele a přihlásit nového. Ve formuláři prosím vždy vyplňte všechna požadovaná políčka (označená hvězdičkou). Formulář se odesílá přímo na e-mailovou adresu příslušného oddělení, o jeho odeslání obdržíte potvrzující e-mail. Na základě pokynů uvedených v tomto formuláři bude provedeno finální vyúčtování původnímu majiteli a po jeho uhrazení bude novému odběrateli zaslána smlouva o dodávce pitné vody, resp. odkanalizování, a další dokumenty k potvrzení.

Pokud se mění pouze plátce (například nájemník) a majitel nemovitosti zůstává stejný, použijte formulář Změna plátce (nájemníka).

Údaje o zásobované nemovitosti (=odběrném místě)
(číslo je uvedeno na každé faktuře za vodné a stočné)
(stav vodoměru ke dni předání nemovitosti)
(jméno a příjmení nebo název firmy)
(jméno a příjmení nebo název firmy)
(v případě firmy)
Kontaktní údaje nového odběratele
(nepovinný údaj, pro snažší komunikaci však doporučujeme vyplnit)
(pokud si přejete elektronickou komunikaci, prosím vyplňte)
Kontaktní adresa nového odběratele (pokud je shodná s adresou zásobované nemovitosti, nevyplňuje se)
Fakturační adresa (pokud je shodná s kontaktní adresou, nevyplňuje se)
(jméno a příjmení nebo název firmy)
Zasílací adresa pro faktury (pokud je shodná s fakturační adresou, nevyplňuje se)
Měsíční zálohy
(pokud nebudou zvoleny měsíční zálohy, bude platba probíhat čtyřikrát ročně - 2x na základě fyzického odečtu a 2x na základě výpočtu dle prům. spotřeby)
(určete požadovanou výši měsíční zálohy)
Způsob platby
(při výběru platby inkasem či převodním příkazem, při platbě inkasem je třeba nastavit v bance povolení pro účet Vodakvy č. 20001-1608341/0100)
(při výběru platby pomocí SIPO)
Kanalizace
Vypouštění odpadních vod z jiných zdrojů (např. studna)
* (pro stanovení množství vypouštěných vod ze studny vás kontaktuje referentka odbytu)
Soubor nevybrán
předávací protokol