Změna plátce

Drobečková navigace

Tento formulář využijte v případě, že se mění plátce (například nájemník) vodného a stočného, kterého určuje majitel nemovitosti. Pokud se mění majitel nemovitosti, využijte formulář přihlášení/odhlášení odběratele.

Údaje o zásobované nemovitosti (=odběrném místě)
(číslo je uvedeno na každé faktuře za vodné a stočné)
(jméno a příjmení nebo název firmy)
(např. nový nájmník, jméno a příjmení nebo název firmy)
(datum změny plátce)
(stav vodoměru ke dni změny poplatníka)
(v případě firmy)
Kontaktní údaje nového plátce
(nepovinný údaj, pro snažší komunikaci však doporučujeme vyplnit)
(pokud si přejete elektronickou komunikaci, prosím vyplňte)
Kontaktní adresa nového plátce (pokud je adresa shodná s adresou zásobované nemovitosti, nevyplňuje se)
Fakturační adresa (pokud je shodná s kontaktní adresou, nevyplňuje se)
(jméno a příjmení nebo název firmy)
Zasílací adresa pro faktury (pokud je shodná s fakturační adresou, nevyplňuje se)
Měsíční zálohy
(pokud nebudou zvoleny měsíční zálohy, bude platba probíhat čtyřikrát ročně - 2x na základě fyzického odečtu a 2x na základě výpočtu dle prům. spotřeby)
(určete požadovanou výši měsíční zálohy)
Způsob platby
(při výběru platby inkasem či převodním příkazem, při platbě inkasem je třeba nastavit v bance povolení pro účet Vodakvy č. 20001-1608341/0100)
(při výběru platby pomocí SIPO)
Kanalizace
Vypouštění odpadních vod z jiných zdrojů (např. studna)
* (pro stanovení množství vypouštěných vod ze studny vás kontaktuje referentka odbytu)
Soubor nevybrán