Žádost o zákresy sítí

Drobečková navigace

Pomocí tohoto formuláře můžete zažádat o zákres vodovodních a kanalizačních sítí ve správě Vodakvy. Tento zákres však nenahrazuje vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro žádost o vydání vyjádření k projektové dokumentaci použijte jiný webový formulář.

Údaje o zamýšlené akci
(rekonstrukce, napojení atp...)
Údaje o žadateli
(pouze pro právnickou osobu)
Soubor nevybrán
Prosím přiložte snímek z katastrální mapy se zákresem zájmového území, ve kterém se bude akce realizovat.
(formát jpg, png, gif, bmp, pdf, doc, docx, zip, rar, dgn)