VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod nemají příliš dlouhou historii, ve větší míře se začaly budovat až v druhé polovině 20. století. Obrovský rozvoj u nás zaznamenala tato oblast od začátku 21. století, v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie a s vývojem legislativy na ochranu životního prostředí. V současnosti má zhruba 70% obcí provozovaných Vodakvou vybudovaný kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod, tedy cca 95 % obyvatel na provozovaném území. Závazek zajistit čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel, daný Českou republikou při vstupu do EU, je tedy v oblasti provozované Vodakvou zcela splněn. Nejen to, dnes je na tomto území odkanalizovaná většina obcí nad čtyři sta obyvatel.

Vodakva provozuje celkem 842 km kanalizací, většinou se jedná o jednotnou kameninovou kanalizaci, kterou se odvádí jak splašky, tak dešťová voda.

Další informace k odpadní vodě:

Oznámení