VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva provozuje celkem 84 čistíren odpadních vod, z nichž většina je mechanicko-biologických. Na takovýchto čistírnách se obecně postupuje tak, že se voda nejprve mechanicky předčistí a zbaví největších nečistot (pomocí česlí, lapáku písku, štěrku atp.). Dále následuje biologické čištění, kde se pomocí směsi mikroorganismů nazývané aktivovaný kal odstraňuje především rozpuštěné organické znečištění. Po čištění následuje dosazování, kde se v nádržích odděluje sedimentací aktivovaný kal od vyčištěné vody. Vyčištěná voda se poté vypouští do přírodních toků. Část odsazeného kalu se vrací zpět do čistícího procesu, část je oddělena (tzv. přebytečný kal) a dále se stabilizuje, odvodňuje a zahušťuje v rámci kalového hospodářství. Zahuštěný kal se poté odváží k dalšímu zpracování.

Přehled největších čistíren odpadních vod provozovaných Vodakvou:

název čistírny odpadních vod typ rok výstavby poslední rekonstrukce kapacita
EO Q24 (l/s)
ČOV Drahovice mechanicko-biologická ČOV typu D-N 1967 2008 80000 287,1
ČOV Ostrov mechanicko-biologická ČOV typu R-D-N   2007 21652 70
ČOV Stříbro aktivace typu Deep Shaft v kombinaci s D-R-D-N 1961 2012 15500 29,2
ČOV Chodov mechanicko-biologická ČOV typu D-R-D-N 1963 2007 14697 33,2
ČOV Chodová Planá SBR 1985 2012 13700 8,7
ČOV Tachov mechanicko-biologická ČOV typu R-D-N 1968 2011 11578 45,7
ČOV Jáchymov mechanicko-biologická ČOV typu D-N 1993   11 400 31,2
ČOV Horní Slavkov SBR   nová ČOV 2007 9347 27,2
ČOV Vejprty mechanicko-biologická ČOV typu D-N   2007 5067 16,6
ČOV Nová Role mechanicko-biologická ČOV typu D-N 1963 2016 5650 12,7

EO = ekvivaletních obyvatel
Q24 = průměrný 24 hodinový průtok

Průměrné výsledky čištění odpadních vod na největších čistírnách provozovaných Vodakvou v roce 2022

Další informace k odpadní vodě:

Oznámení