VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Jakoukoli změnu způsobu platby je třeba nejprve oznámit Vodakvě, a to několika způsoby: vyplněním tohoto online formuláře, telefonicky či osobně u příslušné referentky pro vaši obec. V případě inkasního způsobu platby či bankovního převodu je třeba nahlásit číslo vašeho bankovního účtu, v případě platby pomocí SIPO potom vaše spojové číslo SIPO, které je uvedeno na každém výpisu.

Číslo účtu akciové společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary pro platbu vodného stočného je 20001–1608341/0100.

Další informace k platbě:

Oznámení