VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Odběratelé nohou hradit faktury za vodné a stočné a pololetní i měsíční zálohy různými způsoby. Zákazníkům doporučujeme platbu inkasem, která je i z hlediska výše poplatků nejvýhodnější, nebo platbu prostřednictvím SIPO, které lze využít v případě, že má odběratel sjednané měsíční zálohy. 

Nezaplacení vyúčtovací faktury za vodné a stočné ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti může vést až k případnému přerušení dodávky pitné vody na náklady odběratele. Proto prosíme zákazníky, aby v případě problémů s úhradou faktury za vodné a stočné ihned kontaktovali příslušnou referentku. Po dohodě lze domluvit splátkový kalendář.

Oznámení