VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Při šestiměsíční fakturaci se pro mezidobí stanovují dva druhy záloh:

Pololetní zálohy

Výše pololetní zálohy se vypočítává podle spotřeby z předchozího období (většinou jako polovina půlroční spotřeby). Rozpis záloh na další období spolu s pokyny pro platbu jsou vždy uvedeny na zúčtovací faktuře a odběratelé je hradí sami, samostatné zálohové faktury s předtištěnou složenkou nebo převodním příkazem se nezasílají.

Měsíční  zálohy

Měsíční zálohy se stanovují po dohodě s odběratelem, většinou na základě průměrné spotřeby z předchozího období, jejich výši si však může odběratel dle domluvy s Vodakvou sám upravit. Výhodou měsíčních záloh je, že se platba rozdělí na pravidelné menší částky.

Výše záloh na další období je vždy uvedena na vyúčtovací faktuře, spolu s údaji pro platbu a datem splatnosti.  Zálohy odběratelé hradí sami k datu splatnosti, pokud nemají dohodnutou platbu inkasem či pomocí SIPO, na základě údajů ve vyúčtovací faktuře. Doporučujeme proto zákazníkům, aby přednostně využívali platbu inkasem, která je i z hlediska výše poplatků nejvýhodnější. Také doporučujeme využít možnosti měsíčních záloh, které umožňují rozložit platbu do daleko menších částek než v případě záloh pololetních. Měsíční zálohy mohou být hrazeny v rámci SIPO. Více v kapitolách změny záloh a změna platby.

Další informace k fakturaci:

Oznámení