VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vyúčtování vodného a stočného se provádí zúčtovací fakturou, vystavenou na základě odečtu skutečného stavu vodoměru, nebo pokud v objektu není měřidlo pomocí tzv. směrných čísel potřeby vody dle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. U většiny odběratelů se toto vyúčtování provádí dvakrát ročně, tedy v šestiměsíčních odečtových cyklech, u velkoodběratelů (průmyslových odběrných míst) pak jednou měsíčně. Fakturovanou částku hradí k datu splatnosti odběratel (majitel nemovitosti), se kterým má Vodakva uzavřenou smlouvu, případně plátce určený ve smlouvě. Další rozúčtování platby vodného a stočného např. na jednotlivé nájemníky je plně v kompetenci odběratele (majitele nemovitosti) a Vodakva ho neprovádí.

Pro mezidobí se stanovují zálohy, a to buď pololetní, určované většinou jako polovina půlroční spotřeby, nebo po dohodě s odběratelem měsíční, s předem stanovenou pevnou částkou platby. Tyto zálohy hradí odběratel podle rozpisu ve vyúčtovací faktuře.

Faktura za vodu elektronicky

Vodakva nabízí zákazníkům novou službu - zasílání faktury v elektronické podobě (e-mail s fakturou v PDF souboru). Máte-li zájem o zasílání faktur elektronicky, nahlašte prosím vaši e-mailovou adresu pomocí tohoto on-line formuláře.

Oznámení