VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Pomocí tohoto formuláře můžete zažádat o zákres vodovodních a kanalizačních sítí ve správě Vodakvy. Tento zákres však nenahrazuje vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro žádost o vydání vyjádření k projektové dokumentaci použijte jiný webový formulář.


Údaje o zamýšlené akci
(rekonstrukce, napojení atp...)
Údaje o žadateli
(pouze pro právnickou osobu)
Prosím přiložte snímek z katastrální mapy se zákresem zájmového území, ve kterém se bude akce realizovat. (formát jpg, png, gif, bmp, pdf, doc, docx, zip, rar, dgn)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Oznámení