VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

V oblasti provozované Vodakvou je nedostatek kvalitních podzemních zdrojů. Proto se pitná voda z 87 % vyrábí ze zdrojů povrchových, zbylých 13 % tvoří podzemní zdroje. Celkem společnost provozuje 26 úpraven pitné vody, z nichž největší jsou Březová (nádrž Stanovice), Žlutice (nádrž Žlutice), Svobodka (nádrž Lučina), Milíkov (řeka Mže) a Myslivny (nádrž Myslivny).

Přehled největších úpraven vody

název úpravny vody zdroj surové vody maximální projektovaná kapacita (l/s) rok výstavby poznámka
ÚV Březová nádrž Stanovice 650 1982 rekonstrukce 2011 - 2016, zavedení ultrafiltrace
ÚV Žlutice nádrž Žlutice 180 1966 rozšíření 1986
ÚV Svobodka nádrž Lučina 135 1968 intenzifikace 1982 - 1987, 2020 zavedení ultrafiltrace
ÚV Milíkov řeka Mže 65 1999  
ÚV Myslivny nádrž Myslivny 35 1952 rekonstrukce 1997, 2019 - 2021

Další informace k pitné vodě:

Oznámení