VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Upravená pitná voda je buď gravitačně, nebo většinou čerpáním rozváděna do pásmových vodojemů. Ve vodojemech se pitná voda srhomažďuje a s jejich pomocí se vyrovnává rozdíl mezi přítokem ze zdroje pitné vody a odběry spotřebitelů a také celkový tlak v síti. Plnění většiny vodojemů je dnes ovládáno automaticky pomocí počítače a řízeno z dispečinku v sídle firmy. Voda poté odtéká do vodovodní sítě, která ji rozvádí přímo k jednotlivým spotřebitelům.

Vodakva provozuje 1 643 km vodovodní sítě, v rámci této sítě je 196 vodojemů a 144 čerpacích stanic pitné vody. Celkem společnost zásobuje cca 191 tisíc obyvatel na území Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého i Středočeského kraje. Vzhledem k nedostatku podzemních zdrojů vody v provozované oblasti zde byly postupně od druhé poloviny 20. století budovány rozsáhlé skupinové vodovody, navazující na kvalitní povrchový zdroj s úpravnou pitné vody, které nahradily původní ne příliš spolehlivé místní zdroje. Dnes je tak téměř devadesát procent obyvatel na území Vodakvy zásobeno ze čtyř velkých skupinových vodovodů, které se i nadále rozšiřujíí:

Oblastní vodovod Karlovarska je nejrozsáhlejším skupinovým vodovodem na území provozovaném Vodakvou. Zásobuje pitnou vodou města Karlovy Vary, Chodov, Ostrov, Horní Slavkov a další obce na Karlovarsku a Sokolovsku – celkem 30 obcí a jejich spádová území, tzn. 116 633 obyvatel. Jeho celková délka je 657,6 km, hlavním zdrojem pitné vody je úpravna vody Březová, která odebírá surovou vodu ze Stanovické přehrady. Doplňkové zdroje systému jsou úpravna Myslivny, prameniště Hřebečná a vrty u Božího Daru.

Schéma Oblastního vodovodu Karlovarska:

Skupinový vodovod Tachov-Bor-Planá zásobuje pitnou vodou celkem 14 obcí na území Tachovska a jejich spádová území. Zdrojem pitné vody je úpravna vody Svobodka a prameniště Branka. Jeho délka je 224 km, počet obyvatel zásobených z tohoto vodovodu je 22 429.

Skupinový vodovod Stříbro zásobuje pitnou vodou město Stříbro, Kladruby a Vrbice, včetně jejich spádových území, tzn. celkem 9 038 obyvatel. Jeho délka je 62,5 km, zdrojem pitné vody je úpravna vody Milíkov.

Schéma vodovodů Tachovska a Stříbrska:

Skupinový vodovod Žlutice-Toužim zásobuje pitnou vodou obyvatele v jižní části Karlovarska a severní části Tachovska, celkem 15 obcí a jejich spádová území. V roce 2004 byl rozšířen na Tepelsko a Bezdružicko. Zdrojem vody je úpravna vody Žlutice, jeho délka je 268 km, počet zásobených obyvatel z tohoto vodovodu je 15 805 (kromě toho se voda z tohoto vodovodu předává pro zásobování cca 50 000 obyvatel Lounska).

Schéma vodovodu Žluticka a Toužimska

 

Kromě skupinových vodovodů provozuje Vodakva řadu samostatných vodovodů s místními zdroji, které zásobují vždy jednu nebo dvě obce a jsou vesměs menšího rozsahu.

Další informace k pitné vodě:

Oznámení