VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Stav vodoměru odečítají pracovníci Vodakvy zpravidla jednou za půl roku. Každý pracovník společnosti má u sebe služební průkaz. Zaměstnanci jsou povinni tento průkaz vždy předložit. Pokud jste na pochybách, zda jde skutečně o zaměstnance Vodakvy, volejte dispečink (24 hodin denně).

Nemůže- li být odběratel v době odečtu přítomen, nahlásí stav vodoměru Vodakvě sám, a to buď odesláním vyplněného tiskopisu, který na místě zanechají zaměstnanci Vodakvy, nebo telefonicky příslušné referentce odbytu či jednoduše vyplněním tohoto online formuláře. Stav vodoměru se zjistí tak, že se přečtou černé číslice na ciferníku, do tabulky je nutno napsat celý stav počítadla vodoměru bez červených číslic. Alespoň jednou ročně však musí odečet pro kontrolu provést zaměstnanec Vodakvy.

Umožněte prosím zaměstnancům Vodakvy po celý rok bezproblémový přístup k vodoměru.

Mimořádný odečet vodoměru

Mimořádné odečty vodoměrů, provedené pracovníky Vodakvy na žádost odběratele mimo stanovené odečtové cykly, jsou zpoplatněny. Poplatek za provedení mimořádného odečtu je 765,- Kč bez DPH. Mimořádný odečet bude proveden po dohodě s příslušným vodovodním provozem na základě písemné objednávky.

Další informace o vodoměrech:

Oznámení