VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Zdá-li se vám fakturovaná spotřeba výrazně větší než v minulém období, je třeba nejprve zvážit, zda nedošlo v uvedeném období ke změně podmínek odběru, například zvýšil se počet osob v domácnosti, v období suchého léta se zvýšila spotřeba vody na zalévání zahrady apod. Častým případem zvýšené spotřeby jsou také úniky na vnitřní instalaci (např. protékání splachovačů WC, úniky vody přes ohřívače TUV apod.). Také mohl být špatně nahlášen stav vodoměru, je tedy dobré zkontrolovat, zda stav uvedený na faktuře odpovídá tomu, co jste hlásili (pokud odečet neprováděl pracovník Vodakvy.)

Pokud se domníváte, že vodoměr měří chybně, můžete podat písemnou žádost o přezkoušení vodoměru na adrese sídla Vodakvy. Přezkoušení provádí autorizovaná zkušebna. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví.

Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn.  že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Vodakva. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období a rozdíl je odběrateli vyúčtován.

Pokud zkušebna prokáže, že se údaje vodoměru neodchylují od skutečné hodnoty více, než připouští platná technická norma, hradí náklady přezkoušení odběratel.

O postupu při reklamaci faktury se můžete informovat i telefonicky na čísle příslušné referentky uvedeném na vaší faktuře či dotazem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Při kontaktu prosím vždy uvádějte číslo odběru, které najdete na faktuře. Obecný postup při reklamaci stanovuje reklamační řád Vodakvy.

Další informace k fakturaci:

Oznámení