VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2023 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení - viz seznam členských obcí.

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
46,70 51,37 37,60 41,36 84,30 92,73

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
1,5 1 139 1 252,90 1 070 1 177 2 209 2 429,90
2,5 1 938 2 131,80 1 838 2 021,80 3 776 4 153,60
3 2 412 2 653,20 2 300 2 530 4 712 5 183,20
3,5 2 928 3 220,80 2 807 3 087,70 5 735 6 308,50
5 4 711 5 182,10 4 579 5 036,90 9 290 10 219
6 6 073 6 680,30 5 949 6 543,90 12 022 13 224,20
7 7 559 8 314,90 7 455 8 200,50 15 014 16 515,40
10 12 687 13 955,70 12 713 13 984,30 25 400 27 940
15 23 145 25 459,50 23 625 25 987,50 46 770 51 447
20 35 630 39 193 36 850 40 535 72 480 79 728
25 49 879 54 866,90 52 114 57 325,40 101 993 112 192,30
30 65 712 72 283,20 69 228 76 150,80 134 940 148 434
35 82 996 91 295,60 88 051 96 856,10 171 047 188 151,70
40 101 628 111 790,80 108 473 119 320,30 210 101 231 111,10
50 142 617 156 878,70 153 767 169 143,70 296 384 326 022,40
60 188 162 206 978,20 204 551 225 006,10 392 713 431 984,30
75 264 210 290 631 290 130 319 143 554 340 609 774
80 291 477 320 624,70 321 005 353 105,50 612 482 673 730,20
90 348 711 383 582,10 386 080 424 688 734 791 808 270,10
100 409 384 450 322,40 455 411 500 952,10 864 795 951 274,50
120 540 397 594 436,70 606 105 666 715,50 1 146 502 1 261 152,20

Poznámka:  V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2023 o 0,74 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
37,60 5,06 42,66

Průměrná cena (tzn. cena v jednosložkové kalkulaci, uváděná pouze pro porovnání s ostatními regiony, kde nemají dvousložkové vodné a stočné).

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
52,98 58,28 42,66 46,93 95,64 105,21

Poznámka: V obci Lužná platí pro odběratele jednosložková cena vodného a stočného ve výši průměrné ceny, tedy 95,64 Kč za m3 bez DPH. V obci Blatnice je pro domácnosti cena jednosložková ve výši průměrné ceny (95,64 Kč za m3 bez DPH), u ostatních odběratelů se v Blatnici účtuje dvousložková cena dle výše uvedeného ceníku.

Ceníky pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:

Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení