VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2022 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 26.11.2021 - viz seznam členských obcí.

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
40,74 44,81 31,50 34,65 72,24 79,46

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
1,5 1 046 1 150,6 982 1 080,2  2 028 2 230,8
2,5 1 780 1 958 1 687  1 855,7  3 467 3 813,7
3 2 215 2 436,5 2 110   2 321  4 325  4 757,5
3,5 2 689 2 957,9 2 575  2 832,5  5 264  5 790,4
5 4 326 4 758,6 4 201  4 621,1  8 527  9 379,7
6 5 577 6 134,7 5 457  6 002,7 11 034  12 137,4
7 6 942 7 636,2 6 838  7 521,8  13 780  15 158
10 11 651 12 816,1 11 662  12 828,2  23 313  25 644,3
15 21 254 23 379,4 21 670  23 837  42 924  47 216,4
20 32 720 35 992 33 801  37 181,1  66 521  73 173,1
25 45 805 50 385,5 47 803  52 583,3  93 608  102 968,8
30 60 344 66 378,4 63 501  69 851,1  123 845  136 229,5
35 76 215 83 836,5 80 767  88 843,7  156 982  172 680,2
40 93 324 102 656,4 99 499  109 448,9  192 823  212 105,3
50 130 962 144 058,2 141 047  155 151,7  272 009  299 209,9
60 172 783 190 061,3  187 630  206 393  360 413  396 454,3
75 242 614 266 875,4  266 131  292 744,1  508 745  559 619,5
80 267 651 294 416,1 294 452  323 897,2 562 103  618 313,3
90 320 204 352 224,4  354 146  389 560,6  674 350  741 785
100 375 916 413 507,6  417 743  459 517,3  793 659  873 024,9
120 496 213 545 834,3  555 976  611 573,6  1 052 189  1 157 407,9

Poznámka:  V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2022 o 0,55 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
31,5 4,65 36,15

Průměrná cena (tzn. cena v jednosložkové kalkulaci, uváděná pouze pro porovnání s ostatními regiony, kde nemají dvousložkové vodné a stočné).

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
46,46 51,11 36,15 39,77 82,61 90,88

Poznámka: V obci Lužná platí pro všechny odběratele jednosložková cena vodného a stočného ve výši průměrné ceny, tedy 82,61 Kč za m3 bez DPH. V obci Blatnice je pro domácnosti cena jednosložková ve výši průměrné ceny (82,61 Kč za m3 bez DPH), u ostatních odběratelů se v Blatnici účtuje dvousložková cena dle výše uvedeného ceníku.

Ceníky pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:

Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení