VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2021 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 27.11.2020 - viz seznam členských obcí.

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
38,10 41,91 29,46 32,41 67,56 74,32

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
1,5 978,55 1076,40 918,95 1 010,85 1 897,50 2 087,25
2,5 1 665,41 1 831,95 1 577,59 1 735,35 3 243,00 3 567,30
3 2 072,09 2 279,30 1 973,82 2 171,20 4 045,91 4 450,50
3,5 2 515,36 2 766,90
2 409,77 2 650,75 4 925,13 5 417,65
5 4 046,95 4 451,65 3 929,86 4 322,85 7 976,81 8 774,50
6 5 215,77 5 737,35
5 104,95 5 615,45 10 320,72 11 352,80
7 6 492,27 7 141,50
6 397,14 7 036,85 12 889,41 14 178,35
10 10 896,77 11 986,45
10 909,32 12 000,25
21 806,09 23 986,70
15 19 878,27 21 866,10
20 270,32 22 297,35 40 148,59 44 163,45
20 30 601,50 33 661,65
31 617,68 34 779,45 62 219,18 68 441,10
25 42 838,55 47 122,40
44 714,09 49 185,50 87 552,64 96 307,90
30 56 436,77 62 080,45
59 397,50 65 337,25 115 834,27 127 417,70
35 71 280,14 78 408,15
75 546,64 83 101,30
146 826,78 161 509,45
40 87 281,86 96 010,05
93 068,45 102 375,30 180 350,31 198 385,35
50 122 482,32 134 730,55
131 929,05 145 121,95
254 411,37 279 852,50
60 161 596,95 177 756,65
175 500,45 193 050,50
337 097,40 370 807,15
75 226 906,50 249 597,15
248 923,77 273 816,15
475 830,27 523 413,30
80 250 322,59 275 354,85
275 412,45 302 953,70
525 735,04 578 308,55
90 299 474,64 329 422,10
331 244,95 364 369,45 630 719,59 693 791,55
100 351 580,09 386 738,10
390 727,14 429 799,85
742 307,23 816 537,95
120 464 090,86 510 499,95
520 016,41 572 018,05
984 107,27 1 082 518,00

Poznámka:  V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2021 o 0,55 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
29,46 4,13 33,59

Průměrná cena (tzn. cena v jednosložkové kalkulaci, uváděná pouze pro porovnání s ostatními regiony, kde nemají dvousložkové vodné a stočné).

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
43,23 47,55 33,59 36,95 76,82 84,50

Poznámka: V obci Lužná platí pro všechny odběratele jednosložková cena vodného a stočného ve výši průměrné ceny, tedy 76,82 Kč za m3 bez DPH. V obci Blatnice je pro domácnosti cena jednosložková ve výši průměrné ceny (76,82 Kč za m3 bez DPH), u ostatních odběratelů se v Blatnici účtuje dvousložková cena dle výše uvedeného ceníku.

Ceníky pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:

Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení