VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

O provoz, údržbu a opravy zařízení souvisejících s veřejnými vodovody a kanalizacemi se starají odborně specializovaná provozní střediska Vodakvy. Centrálně je provoz všech vodovodních systémů sledován a kontrolován z dispečinku se sídlem v Karlových Varech - Doubí.  Pomocí centrálního počítačového řídicího systému se vyhodnocují a zpracovávají data podle naměřených hodnot ze všech napojených objektů. Tato data se přenášejí na dispečink, kde se pomocí grafické vizualizace zobrazují na monitorech a odkud lze jednotlivá zařízení přímo ovládat. Pracovníci dispečinku tak mohou 24 hodin denně centrálně kontrolovat a řídit výrobu, distribuci a dodávku pitné vody na celém provozovaném území, tedy chod všech úpraven pitné vody, vodojemů i čerpacích stanic pitné vody. V dnešní době je na tento centrální řídící systém napojena a dálkově kontrolována i věština čerpacích stanic odpadních vod a čistíren odpadních vod bez stálé obsluhy. Velké čistírny odpadních vod s nepřetržitým provozem mají své vlastní řídicí systémy.

Fotografie centrálního dispečinku

Další  informace k vodohospodářským zařízením:

Oznámení