VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Systém péče o provoz a rozvoj zařízení veřejných vodovodů a kanalizací provozovaných Vodakvou je založený na úzké spolupráci této provozní společnosti se správcem provozované infrastruktury, Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, které je zároveň jedním z hlavních akcionářů Vodakvy, a na provozní i investiční solidaritě obcí, které jsou členy tohoto svazku.

Tento systém „veřejné služby pod veřejnou kontrolou“ řeší nejen správu a provozování vodohospodářské infrastruktury obcí, ale i realizaci takových rozvojových projektů, které by obce samy ze svého rozpočtu nemohly financovat. Vzájemná solidarita obcí umožňuje v rámci sdružení soustředit dostatek finančních prostředků na rozsáhlé akce, které se týkají rozšiřování a nové výstavby skupinových vodovodů a budování skupinových kanalizací s čistírnami odpadních vod pro více obcí.

Oznámení