Telefon ústředna: +420 359 010 111
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Přerušení dodávky vody z důvodu havárií a poruch

Přerušení dodávky vody z důvodu plánovaných oprav

Opravy Halže

Po dobu od 20.5.2021 do 30.7.2021 budou probíhat opravy na vodovodních řadech v Halži v ulicích Žďárská, Ctibořská a Tachovská. Po dobu těchto prací bude docházet mezi 7:00 a 15:00 hodin k občasným přerušením dodávky vody
a bude omezen dopravní přístup k nemovitostem. Případné nouzové zásobování vodou bude zajištěno cisternami. Děkujeme za pochopení.

Opravy provádí: Provoz vodovodů Tachov, Petra Jilemnického 1858 (tel. 602 457 268)

Kam nahlásit poruchu, problémy s kvalitou vody, tlakem apod?

Volejte dispečink 24 hodin denně na tel. 800 101 047 (bezplatné volání) nebo využijte tento online formulář.

 

 

 

Oznámení