Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2018

Počet zásobovaných obyvatel 189 927
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 179 246
Délka řadů v km
- vodovodních 1 580
- kanalizačních 780
Počet odběrných míst 32 935
Počet úpraven pitné vody 27
Počet čistíren odpadních vod 80
Počet vodojemů 193
Počet čerpacích stanic pitné vody 133
Počet čerpacích stanic odpadních vod 149
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 13 131
voda převzatá 26
voda předaná 1 947
Voda dodaná 9 228
z toho domácnostem 5 761
z toho ostatním odběratelům 3 467
Voda odkanalizovaná 9 118
z toho domácností 5 143
z toho ostatních odběratelů 3 975

Oznámení