Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2017

Počet zásobovaných obyvatel 188 974
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 178 486
Délka řadů v km
- vodovodních 1 553
- kanalizačních 767
Počet přípojek
- vodovodních 26 975
- kanalizačních 19 593
Počet úpraven pitné vody 26
Počet čistíren odpadních vod 80
Počet vodojemů 191
Počet čerpacích stanic pitné vody 133
Počet čerpacích stanic odpadních vod 147
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 13 157
voda převzatá 0
voda předaná 1 870
Voda dodaná 9 271
z toho domácnostem 5 751
z toho ostatním odběratelům 3 520
Voda odkanalizovaná 9 229
z toho domácností 5 180
z toho ostatních odběratelů 3 081

Oznámení