Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2019

Počet zásobovaných obyvatel 190 410
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 179 494
Délka řadů v km
- vodovodních 1 595
- kanalizačních 788
Počet odběrných míst 33 570
Počet úpraven pitné vody 27
Počet čistíren odpadních vod 80
Počet vodojemů 194
Počet čerpacích stanic pitné vody 135
Počet čerpacích stanic odpadních vod 151
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 13 126
voda převzatá 25
voda předaná 2 070
Voda dodaná 9 183
z toho domácnostem 5 749
z toho ostatním odběratelům 3 434
Voda odkanalizovaná 9 100
z toho domácností 5 145
z toho ostatních odběratelů 3 955

Oznámení