VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2021

Počet zásobovaných obyvatel 191 244
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 181 560
Délka řadů v km
- vodovodních 1627
- kanalizačních 824
Počet odběrných míst 34 539
Počet úpraven pitné vody 26
Počet čistíren odpadních vod 84
Počet vodojemů 196
Počet čerpacích stanic pitné vody 139
Počet čerpacích stanic odpadních vod 155
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 12 331
voda převzatá 27
voda předaná 1 944
Voda dodaná 8 460
z toho domácnostem 5 768
z toho ostatním odběratelům 2 693
Voda odkanalizovaná 8 478
z toho domácností 5 238
z toho ostatních odběratelů 3 240

Oznámení