94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2020

Počet zásobovaných obyvatel 190 621
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 179 909
Délka řadů v km
- vodovodních 1 610
- kanalizačních 799
Počet odběrných míst 33 957
Počet úpraven pitné vody 26
Počet čistíren odpadních vod 84
Počet vodojemů 195
Počet čerpacích stanic pitné vody 132
Počet čerpacích stanic odpadních vod 151
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 12 599
voda převzatá 26
voda předaná 2 107
Voda dodaná 8 637
z toho domácnostem 5 902
z toho ostatním odběratelům 2 735
Voda odkanalizovaná 8 625
z toho domácností 5 321
z toho ostatních odběratelů 3 304

Oznámení