VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2022

Počet zásobovaných obyvatel 191 408
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 182 102
Délka řadů v km
- vodovodních 1643
- kanalizačních 842
Počet odběrných míst 35 152
Počet úpraven pitné vody 26
Počet čistíren odpadních vod 84
Počet vodojemů 196
Počet čerpacích stanic pitné vody 144
Počet čerpacích stanic odpadních vod 155
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 12 549
voda převzatá 29
voda předaná 1 908
Voda dodaná 8 836
z toho domácnostem 5 669
z toho ostatním odběratelům 3 167
Voda odkanalizovaná 8 828
z toho domácností 5 146
z toho ostatních odběratelů 3 681

Oznámení