VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva je držitelem certifikátů ISO:

  • na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • na systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018
  • na systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Certifikáty byly vydány na všechny služby, které Vodakva zajišťuje, tzn. na provoz vodárenských a kanalizačních systémů včetně účetních služeb, na služby v dodávkách pitné vody, v odstraňování odpadních vod, na inženýring, projekci a provádění vodohospodářských a liniových staveb včetně technologií a na dopravu a mechanizaci.

    

Akreditace laboratoře Vodakvy

Laboratoř má zavedený systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, tento systém má prověřený Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Oznámení