VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Rozšiřování územní působnosti Vodakvy probíhalo v několika vlnách

původní územní působnost

40 provozovaných měst a obcí, 111 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 1 340 mil. Kč

2000 první vlna rozšiřování

48 měst a obcí, 121 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 2 177 mil. Kč

2002 druhá vlna rozšiřování

70 měst a obcí + 1 dobrovolný svazek obcí, 162 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 3 143 mil. Kč

2004 třetí vlna rozšiřování

81 měst a obcí + 2 dobrovolné svazky obcí, 179 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 3 893 mil. Kč

Mapa podle vývoje územní působnosti

Oznámení