VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Zápis z řádné valné hromady konané dne 28.6.2022

Informace k výplatě dividend

Dividendy ve výši 147 Kč na jednu akcii před zdaněním, schválené valnou hromadou, budou akcionářům vyplaceny do tří měsíců ode dne data konání valné hromady na účet uvedený ve výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů.

Akcionářům, kteří k rozhodnému dni pro účely konání valné hromady nenahlásili číslo bankovního účtu do Centrálního depozitáře cenných papírů, budou dividendy vyplaceny následovně:

  • právnickým osobám budou dividendy vyplaceny na bankovní účet, který jsou právnické osoby za tímto účelem povinny nahlásit společnosti do 15.9.2022;
  • fyzickým osobám bude částka vyplacena poštovní poukázkou.

V případě, že fyzické osoby budou chtít zaslat dividendy poukázkou na jinou adresu, než mají uvedenou v Centrálním depozitáři cenných papírů, nebo na konkrétní účet, musí podat písemnou žádost s ověřeným podpisem na žádosti do 15.9.2022.

V případě, že si akcionáři - fyzické osoby - po dobu platnosti poštovní poukázky dividendy nevyzvednou, bude jim částka odpovídající podílu na zisku vyplacena v hotovosti po předchozí dohodě v sídle společnosti, na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na mob.č. 725 043 889, a to počínaje dnem 21.10.2022.

Vzor žádosti o výplatu dividend na bankovní účet

Další dokumenty k valné hromadě:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 28.6.2022

Výroční zpráva za rok 2021, včetně příloh: Zpráva nezávislého audita, Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2021, Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Zpráva dozorčí rady za rok 2021

Oznámení