VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Centrální dispečink - nepřetržitá služba 24 hodin denně

Hlášení havárií a poruch na veřejných vodovodech a kanalizacích, informace o kvalitě pitné vody a další informace v případě technických problémů s dodávkou pitné vody či odkanalizováním.

Zelená linka (24 hodin denně, bezplatné volání): 800 101 047

Sídlo dispečinku: Studentská 328/64, Karlovy Vary - Doubí, telefon 359 010 420

Nahlásit poruchu online

Oznámení