94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Telefonní kontakt pro vyvážení septiků, žump a domovních čistíren:

Pro oblast Karlovarska, Sokolovska, Vejprtska a Rakovnicka: 724 216 722 

Pro oblast Tachovska: 359 010 785

Telefonní kontakt pro ostatní kanalizační služby:

Pro oblast Karlovarska, Sokolovska, Vejprtska a Rakovnicka: 359 010 715

Pro oblast Tachovska: 359 010 765

Nabízené kanalizační služby:

Hydromechanizační práce:
 • čištění kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů všech profilů
 • čištění vnitřní kanalizace v průmyslových objektech a bytové zástavbě
 • čištění dešťové kanalizace a dešťových vpustí v komunikaci a pochozích plochách
 • vyvážení akumulačních prostorů biologických septiků, žump a domovních čistíren s uložením odpadu na ČOV K.Vary a ČOV Tachov
 • vyvážení akumulačních prostorů a usazovacích jímek s uložením odpadu na řízené skládce
Stavební práce:
 • stavební opravy a rekonstrukce kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů
 • stavební opravy a rekonstrukce dešťové kanalizace
 • stavební opravy biologických septiků, žump a malých domovních čistíren
 • stavební opravy a rekonstrukce vnitřních kanalizací v průmyslových a bytových objektech
 • odstraňování havárií na předmětných vodohospodářských zařízení
V oblasti investic:
 • výstavba nových kanalizačních přípojek a sběračů pro odpadní a dešťové vody
 • výstavba nových domovních čistíren odpadních vod, žump a čerpacích stanic, včetně výtlačných řadů.
V oblasti technicko-správní:
 • revize všech kanalizačních zařízení
 • zkoušky vodotěsnosti kanalizačních zařízení dle platných ČSN a EN
 • revize kanalizačních trub kamerou s vyhotovením videozáznamu a protokolu o provedené revizi
Ceny za poskytované služby jsou k dispozici na příslušném provoze.

Oznámení