Nová sušárna kalů v Tachově

Drobečková navigace

Čistírenské kaly jsou nevyhnutelným produktem vzniklým při procesu čištění odpadních vod. V souvislosti s růstem požadavků na ochranu životního prostředí se zpřísňují i podmínky pro nakládání s těmito kaly. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, které spravuje vodárenskou infrastrukturu stovky členských obcí, proto ve spolupráci se svým provozovatelem, společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva), začalo využívat moderní a v ČR unikátní technologii nízkoteplotního sušení kalů.

Sušením se docílí odvodnění kalů až na 90% sušiny, násobně se tak zmenší objem produkovaného kalu a sníží se jeho hmotnost. Při procesu sušení zároveň dochází k likvidaci nebezpečných bakterií a patogenů obsažených v kalu a zajistí se tak jeho hygienická nezávadnost. Výsledkem je vysušený granulát, který se snadno skladuje i převáží a lze ho následně využít jako surovinu pro další zpracování, například v energetice nebo ve stavebnictví.

V současní době se zprovozňuje druhá regionální sušárna kalů na čistírně odpadních vod v Tachově, první byla dokončena již v roce 2016 v Karlových Varech. Nová sušárna i související zázemí bylo umístěno do nevyužívaných objektů tachovské čistírny. Hala sušárny vznikla přestavbou původní kotelny, k ní se přistavěl nový zásobník kalu. V části původní garáže naproti hale vznikla nová kotelna se dvěma plynovými kotly, z níž se vede teplovod pro dodávku horké vody do sušárny. Dopravu kalů do sušárny zajišťuje nový dopravník o celkové délce cca 70 metrů. Přepravuje jak odvodněné kaly produkované přímo na čistírně v Tachově, tak kaly dovážené z jiných čistíren. Pro jejich příjem se na čistírně vybudoval nový objekt. Sušárna vysuší až 4000 tun odvodněného kalu ročně a bude sloužit pro celý tachovský region.

Projekt výstavby tachovské sušárny kalů byl jako u karlovarské rozdělen na dvě části, v první se řešila dodávka samotného zařízení sušičky včetně příslušenství, v druhé pak stavební úpravy a další související změny technologie, tak aby finální řešení nejlépe vyhovovalo podmínkám čistírny a snížily se celkové náklady. Ty dosáhly zhruba 55 milionů Kč.

Nová regionální sušárna v Tachově bude ve zkušebním provozu od července letošního roku. V červnu se také opětovně spustila sušárna v Karlových Varech, kterou bylo nutné v minulém roce odstavit z důvodu energetické krize a skokového nárůstu cen energií. S využitím těchto dvou regionálních sušáren pak bude na celém provozovaném území zajištěno zpracování kalů odpovídající současným standardům ochrany životního prostředí.

Postup sušení kalů

Sušička od španělského výrobce byla dodána jako kompaktní zařízení. Sušení kalu probíhá na dvou posuvných pásech umístěných nad sebou. Odvodněný kal se nejprve dopraví do zásobníku kalu, aby se mohl plynule dávkovat do sušičky. Na pás sušičky se poté vytlačí ve formě dlouhých provazců (špaget). Následně prochází v jednotlivých komorách sušením pomocí horkého vzduchu (při teplotě cca 80°C). Vzduch na sušení se ohřívá přes výměníky, do nichž se přivádí horká voda z kotelny. Vysušený kal se poté po ochlazení dopravníkem transportuje do kontejnerů a vyváží k dalšímu zpracování.

Sušička je hermeticky uzavřená v podtlaku, aby nedocházelo k úniku odpadního vzduchu. Vzduch v komorách, nasycený odpařenou vodou z kalu, se odsává k vodním chladičům, kde voda zkondenzuje a odvádí se do procesu čistírny. Zbylý odsátý vzduch se dále čistí ve dvou pračkách (chemická a vodní) a před vypuštěním se ještě dočistí pomocí biofiltru. Řízení sušárny i souvisejících technologických částí je plně automatizované.