Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz

Aktuální informace

Akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (vystupující pod obchodní značkou Vodakva) vznikla po privatizaci státního podniku 1. 1. 1994. Její tradice však sahá až do roku 1882, kdy byl založen první karlovarský městský vodárenský podnik. Vodakva od svého založení značně rozšířila působnost v regionu.

Vodovodní a kanalizační služby 

Dnes zajišťuje na základě smlouvy provozování, údržbu a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací a dalších zařízení souvisejících s výrobou a dodávkou pitné vody a odváděním i čištěním odpadních vod pro více než 90 měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, z nichž většina jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Další služby

Vedle této hlavní činnosti Vodakva zajišťuje pro zákazníky další služby, jako je projektování a výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek a dalších vodohospodářských zařízení, laboratorní rozbory pitných i odpadních vod, včetně bazénové vody, inspekce a rekonstrukce vodovodních přípojek, čištění, kamerové revize a opravy kanalizačních přípojek atp.

Oznámení

Videogalerie

 • Čistírna odpadních vod Karlovy Vary - Drahovice
  Karlovarská čistírna odpadních vod zpracovává odpadní vody z města Karlovy Vary i dalších okolních obcí. Odpadní vody se zde čistí za pomoci mechanických, biologických i chemických postupů.
 • Ultrafiltrace na Úpravně vody Karlovy Vary – Březová
  Na největší úpravně pitné vody v Karlovarském kraji se dokončil v březnu 2016 projekt rozšíření úpravy pitné vody o ultrafiltraci. V České republice se jedná o její první využití na takto velké úpravně.
 • Nová sušárna kalů na ČOV Karlovy Vary - Drahovice
  Reportáž TV ZAK z otevření nové sušárny kalů na Čistírně odpadních vod Karlovy Vary – Drahovice v říjnu 2016.
 • Film O Vodičce
  Film "O vodičce" společnosti Vodakva vám ukáže cestu pitné vody z přírody do vašeho kohoutku a jak se použitá voda dostane vyčištěná zase zpět do přírody. Vyrobila společnost R1 ZAK.