• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Vodakva se v rámci své činnosti věnuje také osvětovým a výchovným projektům pro děti a mládež, jejichž cílem je  naučit děti vnímat význam vody pro život člověka, vysvětlit cyklus vody v lidské společnosti a důležitost ochrany vodních zdrojů. Vedle vlastních projektů, jako je film pro děti O Vodičce, distribuovaný do základních škol v regionu, či pracovních listů k tématu vody, Vodkava spolupracuje na ekologicky zaměřených projektech s Krajskou knihovnou Karlovy Vary či přímo s jednotlivými školami. Až pět set dětí navštíví v rámci exkurzí každoročně největší provozované úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod. Studenti získávají praktické zkušenosti přímo z provozu, ať už v rámci praxí či při spolupráci na seminárních pracech. 

Film O vodičce

Film o tom, jak v našem kraji putuje voda z přírody do kouhoutku a zase zpět ...

Hraj si s vodou

Pracovní list s kvízy, křížovkou a velkou hrou o vodě...

Prohlédni si úpravnu

Prohlédněte si, jak se vyrábí pitná voda na úpravně Březová...

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ