• vodakva-homepage-01.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-02.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-03.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-04.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-05.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-06.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Provozované území

V současnosti provozuje Vodakva 93 měst a obcí v rámci provozní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, což představuje území o rozloze cca 3000 km2, 188 tisíc zásobovaných obyvatel a vodárenský majetek sdružení za téměř 6 mld. Kč. Kromě toho provozuje Vodakva v rámci individuálních provozních smluv osm obcí mimo Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a 22 lokalit ve vlastnictví jiných subjektů. Celkem se společnost stará o 1519 km vodovodů a 703 km kanalizací, dále o 26 úpraven pitné vody, 73 vrtů, 77 čistíren odpadních vod, 189 vodojemů, 122 čerpacích stanic pitné vody a 139 čerpacích stanic odpadních vod.

Aktuální mapa

Aktuální mapa

Zobrazuje provozované obce, jejich spádové části, vodovody, kanalizace a rozdělení podle provozních středisek...

Číst dál...

Vývoj území

Vývoj území

Jak se rozšiřovala územní působnost Vodakvy...

Číst dál...

Historie karlovarského vodovodu

Historie karlovarského vodovodu

Vývoj karlovarského vodovodního systému...

Číst dál...

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ