VODA VE VAŠÍ OBCI - INFORMAČNÍ MAPA

Jaký je zdroj pitné vody ve vaší obci? Jaká je její tvrdost? Které středisko Vodkavy se u vás stará o vodovod či kanalizaci?
To vše se dozvíte v následující informační mapě, stačí jen vyhledat v seznamu vaši obec nebo část obce. Karlovy Vary jsou rozdělené podle městských čtvrtí.
Na mapě jsou také schematicky zakreslené trasy hlavních skupinových vodovodů provozovaných Vodakvou.