VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vyjádření k existenci sítí

Pomocí tohoto formuláře můžete zažádat o zákres vodovodních a kanalizačních sítí ve správě Vodakvy. Tento zákres však nenahrazuje vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení (viz formulář níže).

Žádost o zákres sítí                              

Vyjádření k projektové dokumentaci

Prostřednictvím následujícího formuláře můžete požádat o vyjádření k projektové dokumentaci za účelem stavebního povolení, územního rozhodnutí, studie, územního plánu apod.

Vyjádření k projektové dokumentaci

Movie about Vodakva