VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Na základě novelizace vyhlášky č.428/2001 Sb. se pro výpočet ročního paušálu srážkové vody musí od 1.1.2022 používat aktualizované údaje o průměrném ročním úhrnu srážek, které stanovil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) z období let 1991-2020. V důsledku toho došlo ke změně koeficientu pro jednotlivé obce a byl proveden přepočet množství srážkové vody.

V tabulce ke stažení je uveden průměrný roční srážkový úhrn stanovený ČHMU dle obcí.

Oznámení